Kørekort til bil

For at få kørekort skal du følgende:

  • have en lægeerklæring (hav den gerne med den første teoriaften). HUSK at tage pasbillede med til lægen.
  • gennemføre et 8-timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. Det kan du melde dig til på følgende sider: www.klartilkort.dk eller www.sosusilkeborg.dk.

Udover dette skal du som minimum modtage nedenstående undervisning:

  • 29 lektioner teori (teorilokalet)
  • 4 lektioner på manøvreplads (travlegård)
  • 16 lektioners kørsel (på vej)
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)

Det er 53 lektioner i alt. En lektion har en varighed på 45 min.

Undervisningen forløber sig sådan, at du først undervises i teori. Inden du skal til teoritime igen, skal du ud og udføre teorien i praksis på landevejen. Og sådan bliver det ved, indtil du har opnåede det minimum krævede antal lektioner.

Når det minimum krævede antal lektioner er gennemført, er det op til os som kørelærere og dig som elev, om du er klar til at bestå prøven.

Teoretiske prøve

Den første prøve, som skal bestås, er den teoretiske prøve. Denne består af 25 lysbilleder, som er set fra førerens side i bilen. Der kan være op til fire svarmuligheder per billede. Spørgsmål og svarmuligheder er forinden indtalt på lydbånd. For at bestå din teoriprøve, må du max have 5 fejl. Hvis du har flere fejl i samme billede tæller det kun som en fejl.

Praktisk køreprøve

Når teoriprøven er bestået, kan din kørelærer bestille den praktiske køreprøve. Den praktiske går ud på, at du for det første demonstrerer de færdigheder, der har at gøre med bilens lovpligtige udstyr som f.eks. bremser, styretøj, dæk, støddæmper og lygter.  For det andet skal du kunne føre bilen sikkert og smidigt igennem trafikken.

Under prøven sidder den prøvesagkyndige ved siden af dig. Hele prøven er beregnet til en varighed på ca. 45 min.

I K. Egstrøms køreskole bliver du ikke indstillet til prøve for at se om du er klar, men for at vise at du er klar... :)

K. Egstrøm's Køreskole · Tlf.: 86 84 50 24 · Mobil: 23 46 26 05 / 26 74 50 24 · Teorilokale: Gjessøvej 1, 8600 Silkeborg